Gül Deniz Salalı Londra Üniversitesi Akademisi, UCL’de Evrimsel Antropoloji öğretim üyesi ve Britanya Akademisi araştırmacısıdır. Doktora çalışmasını Kongo’da Pigme avcı-toplayıcılarının kültürel evrimi üzerine yapmış ve doktorasını UCL’den Evrimsel Antropoloji alanında almıştır. Master derecesini Hollanda Groningen Üniversitesi ve Fransa Montpellier II Üniversite’lerinde Evrimsel Biyoloji alanında ve lisansını İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında yapmıştır. Dr. Salalı çalışmalarında evrimsel biyoloji yöntemlerini ve kavramlarını kullanarak insan davranışı ve sağlığı üzerine sorulara cevap arar. Dünya’da avcı-toplayıcılık yaparak geçimini sağlayan kısıtlı sayıdaki toplulukların besin kaynakları, bitki kullanımları, çocuk yetiştirme, sosyal öğrenme ve sağlıkları üzerine araştırmalar yapar. Arazi çalışmaları için halen Kongo’da Mbendjele BaYaka avcı-toplayıcılarını incelemektedir. Dr. Salalı’nın araştırmaları Science, Current Biology, Nature Human Behaviour, Plos One, Evolution and Human Behavior ve Royal Society Open Science gibi çeşitli bilim dergilerinde yayımlanmıştır.

Kategoriler: